Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2020

pyniaczek
21:05
pyniaczek
21:05
pyniaczek
21:03
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"

January 30 2020

pyniaczek
17:28
pyniaczek
17:27
8894 9435 390
pyniaczek
17:27
pyniaczek
17:25
pyniaczek
17:23
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianezavisan nezavisan
pyniaczek
17:21
pyniaczek
17:18
8207 e536 390
Reposted frompierdolony pierdolony viaMezame Mezame
pyniaczek
17:15
I tych rąk trzęsących nie poznajesz
Bo to nie są ręce
I w szklanym dnie nie widzisz twarzy Niegdyś tak dziecięcej
— Power Of Trinity "Ręce"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pyniaczek
17:14
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabretella bretella
pyniaczek
17:14

January 15 2020

pyniaczek
21:05
pyniaczek
21:03
pyniaczek
21:03
pyniaczek
21:01
9336 cebb 390
pyniaczek
20:59
pyniaczek
20:58
pyniaczek
20:56
2436 5057 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl